Organisaatiomme

Lahden NNKY ry on uskoon perustuva ekumeeninen organisaatio, joka yhdistää muita samanhenkisiä yksilöitä. Lahden NNKY ry tarjoaa ympäristön, jossa on helppo huomata, että materiaalisen hyödykkeiden lisäksi tarvitsemme myös henkistä toimintaa. Lahden Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys on perustettu 1920. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdessä nuorten ja naisten kanssa edistäen heidän kasvuaan toimia sekä yksityisinä että yhteisön jäseninä maailmassa ja edistää kristillistä ja ekumeenista ajattelutapaa.

Ekumeeninen liike on kristittyjen parissa toimiva maailmanlaajuinen suuntaus joka pyrkii edistämään kristillisten kirkkokuntien ja yhteisöjen yhteyttä ja maailmanlaajan kirkon näkyvää ykseyttä. Sana ekumeeninen juontuu kreikankielisestä sanasta oikū´menos, joka merkitsee asuttua maailmaa. Sanalla on kirkollisessa kielenkäytössä alettu tarkoittaa ’koko kristikuntaa koskevaa’, sellaista toimintaa, joka ajaa kirkkojen välisen yhteyden asiaa.

Yhteyspyrkimykset ovat vaikuttaneet myös tunnustuskunnallisten maailmanjärjestöjen, kuten Luterilaisen maailmanliiton perustamiseen vuonna 1947. 

Paikallinen, valtakunnallinen, kansainvälinen NNKY

NNKY toimii paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kansainväliset rauhan, ihmisoikeuksien ja kehitysyhteistyön kysymykset innostavat jäseniämme monenlaiseen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. Sekä Suomen NNKY-liitto että NNKY:n Maailmanliitto pyrkivät naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen mm. koulutuksen, pienlainojen ja kehitysprojektien avulla sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naiskauppaa vastustamalla. Tärkeä työmuoto on myös nuorten naisten kouluttaminen johtajuuteen ja vastuuseen. Liiton organisoima  Voimasiskot ja Kamalat äidit toiminta on levinnyt ympäri Suomea.

Suomen NNKY-liiton kansainvälisenä yhteistyöelimenä toimii NNKY:n Maailmanliitto. Lisäksi eri maanosilla ja maantieteellisillä alueilla on omia yhteistyöelimiään. Suomen NNKY-liitto on mukana Euroopan NNKY:issä ja tekee yhteistyötä Pohjoismaiden NNKY:iden kanssa.

Lahdessa toimiva NNKY:n paikallisyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia. Ota yhteyttä tai tule käymään!


Yhteystiedot

Lahden NNKY ry

Vapaudenkatu 8
15110 Lahti


ark. klo 10-14 050 545 3038 ja
klo 15 jälkeen 050 596 9645